Учитавајући гиф

БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН


Издвајањем завичајног фонда 1992. године и потребом за систематском набавком завичајне грађе, Завичајно одељење Народне библиотеке „Јефимија“ је прикупљало и податке, биографије и библиографије о завичајним ауторима и значајним историјским личностима из трстеничког краја.

Овај дигитални „Биографски лексикон“ чине сви ови сакупљени биографски подаци о завичајним, углавном историјским личностима и ауторима, допуњени изворима из објављених завичајних монографија, лексикона и других публикација, као и подацима са интернета.