Учитавајући гиф

БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН


Издвајањем завичајног фонда 1992. године у посебну библиотечку целину појачала се и потреба за систематском набавком завичајне грађе. Завичајно одељење Народне библиотеке „Јефимија“ од тада прикупља и податке, документа и фотографије завичајних аутора и значајних културно-историјских личности из трстеничког краја за биографије и библиографије.

Овај дигитални „Биографски лексикон“ је само део, избор прикупљених биографских података о завичајним личностима и ауторима, допуњен и проверен разним изворима: матичним књигама, архивским документима, објављеним завичајним монографијама, лексиконима и другим публикацијама, као и подацима са интернета. Као најважније издвајамо: Српски биографски речник, I-VII, Нови Сад, 2004-2018; Слободан Симоновић, Енциклопедија Крушевца и околине, III изд., Крушевац, 2016; Момчило Р. Тодосијевић, Значајне личности трстеничког краја, Трстеник, 2013.