Учитавајући гиф

ДОКУМЕНТИ


- Статут Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник PDF


- Измене Статута Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник PDF


- Правилник о Систематизацији радних места Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник PDF


- Финансијски план Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник за 2023. годину PDF


- Одлука о усвајању Финансијског плана Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник PDF


- Одлука о усвајању Плана набавки Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник PDF