Учитавајући гиф

БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН


  • ЦУРАКОВИЋ Миливоје
Цураковић Миливоје

ЦУРАКОВИЋ Миливоје (1938-2003), професор универзитета.

Рођен је 14. фебруара 1938. године у селу Риђевштици, општина Трстеник. Основну школу завршио је у родном селу, а гимназију у Трстенику. Технолошки факултет у Новом Саду 1964. године, као прва генерација студената Технолошког факултета.

Након дипломирања запослио се 1964. године на Југословенском институту за прехрамбену индустрију. По одслужењу војног рока кратко је радио у Школском центру у Трстенику, а од 1968. године поново се запослио у Југословенском институту за прехрамбену индустрију, у Заводу за технологију воћа и поврћа, бавећи се проблематиком амбалаже и паковања. После интеграције са Технолошким факултетом 1977. године радио је у Институту за технологију меса, млека, уља и масти, воћа и поврћа.

Формирао је предмет Амбалажа и паковање, захваљујући коме су многе генерације студената стицале знања из ове важне дисциплине за технологе.

Докторску дисертацију одбранио је 1979. године на Пољопривредном факултету у Земуну на тему: „Утицај светлости, температуре и времена складиштења на хемијске промене кашастог сока јагоде пакованог у боце од различито обојеног стакла“.

На Технолошком факултету у Новом Саду изабран је у звање доцента 1980. године, ванредног професора 1986, а у звање редовног професора 1991. године.

На факултету, осим наставе са студентима на редовним и последипломским студијама, обављао је научно-истраживачки рад, као руководилац или сарадник на многобројним пројектима и студијама.

Из потребе за унапређењем производње и примене амбалажних материјала и амбалаже, давне 1971. године проф. др Миливоје Цураковић био је оснивач и први руководилац Лабораторије за амбалажу и паковање у Новом Саду.

Сарађивао је са факултетима у Земуну и Загребу.

Још од студентских дана био је активан у раду друштвено-политичких организација и у раду органа управљања. У више наврата био је председник Савета института и факултета, председник Скупштине Универзитета, продекан за координацију научног рада. Био је делегат Привредне коморе САП Војводине у привредној комори СР Србије у Одбору за амбалажу, дизајн и транспорт, као и председник комисије за израду ЈУС стандарда за стаклену амбалажу.

У научно-истраживачком раду постигао је запажене резултате, о чему говори велики број (преко 130) реферисаних и објављених радова у домаћим и иностраним часописима. Аутор је и патента уређаја за мерење промене запремине лимене амбалаже.

Објављене књиге: Утицај светлости, температуре и времена складиштења на хемијске промене кашастог сока јагоде пакованог у боце од различито обојеног стакла (дисертација), Београд, 1979; Унапређење производње амбалажних материјала и амбалаже за потребе прехрамбене индустрије САП Војводине, Нови Сад, 1981; Практикум : контрола амбалажних материјала и амбалаже, Нови Сад, 1984, 1992; Унапређење примене оплемењене папирне амбалаже за паковање пшеничног брашна, Нови Сад, 1989; Проучавање сензорних карактеристика амбалажних материјала, Нови Сад, 1990; Проучавање семипермеабилности гасова кроз пластичне амбалажне материјале, Нови Сад, 1991; Амбалажа и паковање сушених производа од воћа и поврћа, Нови Сад, 1993.

Не дочекавши пензију, проф. др Миливоје Цураковић је преминуо у 66. години живота, 8. септембра 2003. године, као редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду. За собом је оставио супругу Невенку, синове Вељка и Мирка и унука Алексу.

КЊИЖЕВНО ДЕЛО