Почетна О БИБЛИОТЕЦИ ОДЕЉЕЊА ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ

Завичајно одељење

veluceЗавичајно одељење је формирано 1992. године као засебни фонд који броји 1.450 књига које су смештене по формату, као и велики број друге завичајне грађе (периодика, сликовна грађа, документи, рукописи...). Сав монографски фонд је обрађен у COBISS-у, а велики број остале завичајне грађе је дигитализован или је у процесу дигитализације.

Услуге корисницима: давање библиотечких информација, пружање помоћи при одабиру грађе, проналажење потребне литературе (за реферате, матурске, семинарске, дипломске...), услуге скенирања (А4 и А3), копирања и штампања (А4 – црно бела и колор), нарезивања CD-а и DVD-а и припрема за штампу.

На овим пословима у Завичајном одељењу ради библиотекар Иван Величковић.

Завичајно одељење окупља већи број спољних сарадника који се, углавном, баве прикупљањем завичајне грађе и писањем завичајних монографија. У припреми је формирање Друштва завичајаца.

Завичајно одељење брине и о збирци уметничких радова Легат Електродистрибуције Трстеник – Завичaјни уметници, који садржи близу 200 ликовних радова завичајних уметника, са потпуно сређеном базом података и штампаним Каталогом.

Завичајно се бави и завичајном и другом издавачком делатношћу.

Грађа из фонда се не износи, користи се искључиво у библиотеци

РАДНО ВРЕМЕ
Радним даном од 8,00 до 15,00 (суботом не ради)


swirl
nbs
krusevac

ministarstvo
opstina