Почетна О БИБЛИОТЕЦИ ОДЕЉЕЊА ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ1

Позајмно одељење

pozajmnoПозајмно одељење Народне библиотеке "Јефимија" располаже фондом од око 30.000 књига које су сложене по УДК систему. У истом простору се врши физичка и електронска обрада књижног фонда и фотокопирање грађе.


Н
а одељењу су запослена два књижничара на издавању и на физичкој обради књига (Драгица Таврић и Снежана Градиштанац) и један књижничар (Јелена Думановић) на изради електронског каталога.


П
оред редовног посла ово одељење се бави разним видовима популаризације нових књига, медијском презентацијом и књижевним промоцијама. У току године организују се три једномесечна попуста на чланарину за кориснике.


П
ростор Позајмног одељења је климатизован.


pozajmno1swirl
nbs
krusevac

ministarstvo
opstina